ExpertALERT™ automatikus rezgésdiagnosztikai szakértői szoftver

 • automatikus spektrumanalízis
 • több mint 4700 hibadiagnosztikai szabály
 • több mint 950 géphiba beazonosításának képessége
 • Csapágy katalógus (ismert gyártóktól több mint 75 000 fajta csapágy)
 • 3D Spektrum vízesés diagrammja
 • Hibafrekvencia kalkulátor
 • Orbit és szűrt orbit
 

További ALERT szoftverek

 

 • Standard ALERT Kézi analízist szolgáló triaxiális szoftver
 • View ALERT Az ExpertALERT egyszerűsített betekintő verziója
 • ALERT RTA Többcsatornás real-time speciális mérések ME Scope kapcsolat
 • ALERT Multiplane Balance 4 síkú többsebességes kiegyensúlyozó szoftver
 

 

ExpertALERT™Az Azima DLI Automatikus Diagnosztikai Rendszere rendkívül pontos és könnyen használható. Ennek köszönhető, hogy az Azima DLI cég technológiáját alkalmazó ügyfelek több, mint 90%-a használja az ExpertALERT™-et az elemzési feladatok hatékonyabb elvégzéséhez.

Jelenleg az ExpertALERT™ a piacon fellelhető legfejlettebb gépállapot meghatározó szoftver, ami a fejlett analizáló eszközinek és a legendás automatikus diagnosztikai rendszerének köszönhető.

Az állapotfüggő karbantartás során alkalmazott mérések és gépállapot felügyeleti eljárások a különböző mérések és eszközök széles skálájának kifejlesztését eredményezték. Bár ezen tesztek közül sok bizonyult értékes eszköznek a diagnosztika területén, mégis két eljárás az, amely az iparban a legáltalánosabban használható a legjobb ár-érték aránnyal. Ez a két eljárás a rezgés diagnosztika és az olaj analízis. Ezen két területen belül is számos különböző hatékonysággal dolgozó eljárás alakult ki.

Az ExpertALERT™, amely már számtalanszor bizonyította képességeit, képes több száz mérés eredményét feldolgozni csupán néhány perc alatt, valamint az eredményekből pontos jelentéseket készíteni, amely tartalmazza a hibadiagnózist, a hiba súlyosságát és a javítási javaslatot. Ahelyett, hogy elhalmozná a kezelőjét a spektrumadatok tömkelegével, amelyek nehezen érthetők, az ExpertALERT™ gyorsan pontos és érthető eredményt produkál.

 

ExperALERT™ konfigurálása

 

A rendszer könnyedén konfigurálható egy varázsló segítségével. A varázslóban a kérdések megválaszolásával készíthetjük el a mérendő berendezés modelljét. A válaszok alapján a rendszer meghatározza a gerjesztési frekvenciákat és azoknak a hibáknak a körét, melyek az adott gép esetén potenciálisan megjelenhetnek. Ezután aktiválja a megfelelő szabály sablonokat, hogy ellenőrizze a potenciális hibák meglétét. Példaként említve a rendszer nem fog gördülőcsapágy kopásra utaló jeleket keresni egy siklócsapágyas berendezés esetén. A rendszer nem igényli a csapágyak részletes információinak megadását, ami szintén időspórolást jelent.

A felhasználó határozza meg az irányadó mérési körülményeket, valamint készíthető átlagadat a különböző mérésekből, akár más azonos felépítésű gépről származó adatból is, amely referenciaként használható. Ily módon a figyelmeztetési szintek, illetve az átlagadatok meghatározása egyszerűvé válik. Ez a fajta megközelítés sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint rezgés súlyossági táblázatokat használni mivel a gép már részletesen ismert a rendszer számára. Amennyiben nincs átlagadat, amit referenciaként használhatna, a kiértékelő szoftver a MIL-STD-167 szabványt használja, és egy szintetikus referencia adatbázist épít fel, ami ideiglenesen helyettesíti a gép jó állapotában végzett méréseiből képzett referencia függvényeket.

Új mérést követően az adatok azonnal feldolgozásra kerülnek és néhány másodperc alatt egy összetett jelentést generál a szoftver. A jelentés tartalmazza a feltárt hibákat, azok súlyosságát, az alátámasztó információkat valamint javaslatot a javításra. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy az analízissel foglalkozó személy megerősítse a jelentésben foglaltakat az eredmények és a spektrumok összevetésével.

 

 

Input adatok

 

A rendszer 99 mérési pontot tud kezelni gépenként. A rezgésmérések során általában két frekvenciatartományt használunk a tér mindhárom irányába végzett mérésekkel, általában 3200 vonalas spektrum-felbontás mellett, habár ez nem követelmény. A maximális vonalszám 25 600 lehet. A csapágyak állapotának meghatározása céljából demodulált időjelek mérhetők triaxiálisan, melyekből a rendszer rektifikációval és szűréssel meghatározza a burkológörbét, melyből FFT transzformációval jutunk a demodulált spektrumhoz. A csapágyvizsgálatokhoz nagyon hatékony eszköznek bizonyult a Cepstrum Analízis és a Crest Factor Analízis alkalmazása. Minden mérőponton mérhető triaxiálisan az általános rezgésszint, az RMS érték is. Azima DLI analizátorai az összes adatot, ami az adott mérőponthoz tartozik egyetlen gombnyomással rögzítik. A rendszer képes az elmozdulás- és sebesség érzékelők jeleit is analizálni. Az olyan folyamatparaméterek, mint a hőmérséklet, vagy a nyomás is rögzíthetők, illetve beállíthatók hozzájuk figyelmeztetési és kritikus alarm szintek. A folyamatparaméterek felhasználhatók további származtatott mennyiségek meghatározására is, mint például az áramlási mennyiség, a nyomáskülönbség, a hatékonyság, stb. Ezekhez szintén beállíthatók figyelmeztető küszöbértékek. Az ALERT rendszer képes továbbá időjel, fázis és Bode diagram rögzítésére is.

A varázsló a bevitt adatok alapján 30 gerjesztési frekvenciát határoz meg minden géphez, melyek felhasználhatók további gerjesztési frekvenciák megállapítására. Például, amennyiben az 1x forgási frekvenciát megadjuk, a rendszer meghatározza hozzá a 2x,3x,4x… stb. frekvenciákat, anélkül, hogy azokat külön meghatároznánk. Ezek a gerjesztési frekvenciák képezik az alapját a diagnosztikai kiértékelésnek. 10 további nem definiált frekvencia kerül az ExpertALERT™ által automatikusan megjelenítésre, amelyeket a rendszer a gördülőcsapágy kopás meghatározására használ.

 

BearingALERT

 

A BearingALERT a gördülőcsapágy kopás meghatározó algoritmus elnevezése, amely be van építve az ExpertALERT™-be. Ez az algoritmus nem igényli a csapágy részletes ismertetését, vagy akár a csapágyszámát. Az algoritmus több eljárásmódot is alkalmaz a csapágyhiba meghatározására és a súlyosság megállapítására. Beleértve: az adat normalizálást, a Cepstrum analízist, a demodulációt, zaj küszöb kalkulációt, csúcs kifejtést és az ExpertALERT™ szabálybázisának logikai függvényeit, valamint néhány szabadalmaztatott feldolgozási eljárást.

 

A feldolgozás lépései

 

Az ExpertALERT™ Automatikus Diagnosztikai Rendszer (EADS) a human szakértő által alkalmazott lépéseket utánozza a rezgésadatok feldolgozása során. A következőkben egy rövid összefoglaló olvasható azokról a lépésekről, melyek során az EADS automatikusan analizálja a begyűjtött adatokat:

 1. Adat normalizálás (1X meghatározása)
 2. Gerjesztési frekvenciák meghatározása (a felhasználó által definiált 30 gerjesztési frekvencia, és 10 nem-definiált)
 3. További kapcsolódó gerjesztési frekvenciák meghatározása
 4. Számítások elvégzése a gerjesztési frekvenciákon
 5. Gerjesztési frekvenciák amplitúdó értékeinek és referencia értékeinek összehasonlítása
 6. Hibás adatra utaló jelek keresése
 7. Információ küldése az aktivált hibasablonoknak
 8. Ha a hiba létezik, akkor meghatározásra kerül a súlyossága
 9. Demodulált adatok összevetése a hozzájuk tartozó szabályokkal
 10. A létező hibák összegyűjtése, átfogó javaslat generálása a súlyosságok feltüntetésével
 11. Folyamat paraméterek és RMS értékek számítása és összevetése a figyelmeztetési értékekkel
 12. A jelentés megjelenítésre kerül az alátámasztó adatokkal együtt

 

Trendelemzés

 

Az egyes hibák már hónapokkal előre észlelhetők. Az észlelt hibák a súlyosságuk alapján különböző állapotokba sorolhatók: KISMÉRTÉKŰ, KÖZEPES, SÚLYOS, EXTRÉM. A rendszer képes az egyes hibák nyomon követésére és az állapotuk változásának megjelenítésére egy “Hiba súlyosság” trendben.

 

Az ExpertALERT™ néhány fontos tulajdonsága

 

Azima DLI Automatikus Diagnosztikai Rendszerének elsődleges komponense az ExpertALERT™, amely része az off-line rendszernek a TRIO™ és a DCX™ műszercsaláddal, valamint az on-line rendszereknek a SpriteMAX™ CPU-val.

 • Gyors és egyszerű rendszerbeállítás a fejlett varázsló segítségével,
 • Gyors rezgésadat megjelenítés a keskeny sávú rezgéselemzési technológiák felhasználásával a hibák fejlődésének korai stádiumban történő felismerése érdekében,
 • Sokat bizonyított diagnosztikai rendszer, amely automatikusan meghatározza a problémás gépeket és pontos karbantartási javaslatot készít a feltárt hibákhoz,
 • A fontossági sorrendbe állított karbantartási javaslatok órákkal, néha napokkal csökkentik az adatfeldolgozásra és az analízisre fordítandó időt.
 • Ahelyett, hogy minden egyes spektrumot manuálisan kellene analizálni, a szakértői rendszer perceken belül pontos diagnózist és javaslatot készít.
 • Professzionális, rugalmas jelentésgenerálásra képes a rendszer.
 • Képes egyszerűen integrálni más PdM technológiákat is.

 

Az ExpertALERT™ elemzési eszközei

 

 • 3D vízesés diagram,
 • Egy irányú, triaxiális, dupla triaxiális spektrum és időjel kijelzés
 • Referencia kurzorok
 • Harmonikusok kijelölése
 • Hibafrekvencia kalkuláció
 • Oldalsáv jelölők
 • Cepstum analízis
 • Demodulált stektrum analízis
 • Impulzus Demod
 • Crest Factor analízis
 • Orbit, szűrt orbit és teljes spektrum
 • Csapágy adatbázis (> 27 000 csapágy)
 • Fázis diagram
 • Bode diagram
 • Automatikus normalizálás
 • Integrálás & differenciálás
 • Zoom
 • És még sok egyéb

 

Az ExpertALERT™ működése

 

Az ExpertALERT™ a humán szakértő által használt lépéseket alkalmazza a komplex rezgésadatok vizsgálata során. Egy automatikus adatnormalizálási folyamat során megállapítja a tengely forgási sebességét. Ez biztosítja, hogy a beérkező adatok megjelenítése és analizise tökéletesen összeegyeztethető legyen a referencia adatokkal. Az ismert szinkron és nem-szinkron frekvenciák beazonosításra kerülnek a spektrumban. A rendszer a Cepstrum analízist alkalmazza a nem-szinkron csúcsok vizsgálatára, annak eldöntésére, hogy azok egy harmonikus sorozat tagjai, vagy van-e oldalsávjuk. Amennyiben demodulált (burkológörbe detektálás) adatok is rögzítésre kerülnek, azok is összehasonlításra kerülnek a referencia adatokkal.

Miután a jelentősebb csúcsok kiemelésre kerültek a spektrumból összehasonlításra kerülnek a referencia adatokkal és alkalmazásra kerül rájuk a géptípus specifikus, komplex szabályrendszer. A szabályrendszer összehasonlítja az adott mérőpontról származó adatokat egymással, hogy ellenőrizze az esetleges hibák jelenlétét, illetve összehasonlítja őket a gép más mérőpontjairól származó adatokkal is. Az utóbbira példaként egy kuplung beállítási hiba diagnosztizálásához szűkség van a tengelybeállítási hiba szimptómáinak meglétére a kuplung mindkét oldalán lévő mérőpontokon, valamint az egyéb potenciális problémák kizárására is. Ez egészen más megközelítés, mint egy egyszerű rendszer, figyelmeztetésekkel és figyelmeztetési sávokkal.

A szakértői rendszer keskeny sávú triaxiális spektrumokat használ, amelyek a berendezés csapágyaihoz a lehető legközelebbi mérési helyről származnak. A spektrumból meghatározásra és kiemelésre kerül az összes komponens sebessége, valamint az egyes sajátosságok. Ezután összehasonlítás történik a diagnosztikai szabálybázissal. A sajátosságok kiemelése nem csak az egyes frekvenciákon lévő rezgésszintek meghatározásából áll, hanem komplex szimptómák vizsgálatát végzi el a rendszer a szabálybázis logikai függvényeinek kiértékelése során. Harmonikus csoportok és szubharmonikusok vizsgálatával lazulási karakterisztikák tárhatók fel például.

Összehasonlításra kerülnek a megfelelő diagnosztikai szabályok, amelyeknél az egyes géphibák jelenlétére utaló mintákat keres a rendszer.

ExpertALERT™

 

Az ExpertALERT™ tulajdonságainak és előnyeinek összegzése

 

Az ExpertALERT™ vizsgálati pontossága rendkívül magas

 

 • 99% megbízhatóság a hiba kizárásakor,
 • 96% megbízhatóság a hiba beazonosításakor,
 • 89% megbízhatóság a hiba súlyosságának megállapításakor,
 • Folyamatos fejlesztés és tökéletesítés 1988 óta,
 • Egyszerű beállítás a Beállítás Varázsló segítségével,
 • Gyors adatmegjelenítés az érzékeny keskenysávú rezgésvizsgálati eljárás segítségével a hibák korai felismeréséhez,
 • Bizonyított, szabálybázisú diagnosztikai rendszer, amely automatikusan készít pontos diagnózist problémás gépről,
 • Több mint 4700 diagnosztikai szabály,
 • Több mint 950 különböző géphiba automatikus azonosítása,
 • 47 különböző típusú gépkomponens ,
 • Demodulált spektrum analízis és Cepstrum analízis a fejlett csapágyvizsgálat érdekében,
 • Crest Factor analízis a csapágyhibák korai észlelése céljából,
 • Karbantartási javaslat készítése súlyossági értékekkel, beavatkozási prioritásokkal,
 • Professzionális, rugalmas jelentés generálás,
 • Képes egyszerűen integrálni más PdM technológiákat is.

 

Szakértői jelentés

 

A rendszer egy tömör jelentést készít a beazonosított géphibákról és súlyosságukról, valamint a karbantartási javaslatokról és azok prioritásairól.

ExpertALERT™ jelentés